Kryteria selekcji

JELEŃ SZLACHETNY

Rodzaj odstrzału

 

Poroże

Odstrzał prawidłowy „O”

Odstrzał nieprawidłowy „X”

Opis formy poroża

 

 

 

Selekcyjny – do 85% ogólnej liczby byków zaplanowanej do odstrzału

 

1

Szpicaki o średniej wysokości tyk do wysokości łyżek Szpicaki o długości tyk powyżej łyżek, rozwidlone, koronne i formy wyższe
 

2-4

Do ósmaka nieregularnego włącznie Formy wyższe
 

5-9

Wszystkie formy niekoronne i jednostronnie koronne Formy wyższe
Łowny – minimum 15% byków zaplanowanych do odstrzału

10 i starsze

Bez względu na formę poroża  

Brak

Za odnogę przyjmuje się odrost o długości powyżej :

  • 2 cm w pierwszym porożu
  • 5 cm w drugim porożu i starszych


KRYTERIA ODSTRZAŁU SAREN

 

Rodzaj odstrzału

 

Poroże

Odstrzał prawidłowy „O”

Odstrzał nieprawidłowy „X”

Opis formy poroża

 

Selekcyjny – do 70% ogólnej liczby kozłów zaplanowanej do odstrzału

1

Guzikarze i szpicaki Formy wyższe

2-4

Do nieregularnego szóstaka włącznie Formy wyższe
Łowny – minimum 30% kozłów zaplanowanych do odstrzału

5 i starsze

Bez względu na formę poroża Brak

Za odnogę przyjmuje się odrost o długości :

  • powyżej 2 cm w pierwszym porożu
  • powyżej 3 cm w drugim i starszym porożu

 KRYTERIA ODSTRZAŁU DANIELI

 

Rodzaj odstrzału

Poroże

Odstrzał prawidłowy „O”

Odstrzał nieprawidłowy „X”

Opis formy poroża

 

 

Selekcyjny – do 85% ogólnej liczby byków zaplanowanej do odstrzału

1

Szpicaki Formy wyższe
 

2

Wszystkie szpicaki i łyżkarze o średniej dł. tyk do podwójnej długości tyk Formy wyższe
 

3-6

Wszystkie formy poniżej łopatacza, łopatacze o długości łopat do 1/3 długości poroża oraz łopatacze o zatokach rozcinających płaszczyznę co najmniej do połowy jej długości Formy wyższe
Łowny – minimum 15% byków zaplanowanych do odstrzału

7 i starsze

Bez względu na formę poroża Brak