Informacje Zarządu Koła

Zarząd Koła „TM” informuje, że w dniu 28 maja br. (sobota) zostanie przeprowadzona AKCJA Koła w celu wykonania prac gospodarczych w łowisku. Zadania do wykonania to: budowa ambon w obwodach 43 i 44, oraz prace gospodarcze na działce w Biedaczowie.
Zbiórka – Parking w Brzózie Królewskiej, godz. 8:00. Bliższe informacje zostały przesłane na skrzynkę e-mail myśliwego.
——————————————————————————————————————————————————————————————-
Zarząd Koła „TM” informuje, że w dniu 23 maja br. (poniedziałek) będą prowadzone prace gospodarcze  – grodzenie uprawy kukurydzy (ok 2 ha).
Zbiórka – Brzóza Królewska – Szczotki (koło ambony), godz. 16:00. Bliższe informacje zostały przesłane na skrzynkę e-mail myśliwego.
———————————————————————————————————————————————————————————————-
Zarząd Koła „TM” informuje, że w dniu 21 maja br. (sobota) będą prowadzone prace gospodarcze  – przygotowanie materiałów na budowę ambon myśliwskich.  Zbiórka – Leśnictwo Marynin, godz. 8:00. Bliższe informacje zostały przesłane na skrzynkę e-mail myśliwego.

———————————————————————————————————————————————————————————————-

Informacja dotycząca terminu treningu strzeleckiego.

Zarząd Koła „TM” informuje, że termin treningu strzeleckiego na strzelnicy myśliwskiej w Borze k/Rzeszowa dla naszego Koła został wyznaczony na dzień 23.07.2022r. (sobota) w godzinach 8:00-13:00.

———————————————————————————————————————————————————————————————

Informacja dotycząca potwierdzenia uiszczenia składki członkowskiej do PZŁ.

Pragniemy wyjaśnić wątpliwości części myśliwych dotyczące odejścia od umieszczania hologramów na rewersie legitymacji członkowskiej, jako potwierdzenia uiszczenia składki członkowskiej i ubezpieczenia OC. Rezygnacja ze stosowanych hologramów na rzecz aplikacji ma na celu zmniejszenie pracy związanej z odbiorem, przekazywaniem i naklejaniem hologramu na legitymacji.

Członkowie PZŁ nie muszą instalować na swoich telefonach aplikacji do weryfikacji informacji o opłaceniu składki, choć oczywiści mogą ją zainstalować i sprawdzić dla własnej wiedzy, czy informacja o opłaceniu składki jest już naniesiona w systemie.
To osoba pragnąca zweryfikować tę informację musi posiadać zainstalowaną aplikację. Stan obecny w kwestii legitymacji pozostaje bez zmian, tzn. legitymacja w obecnej formie jest obowiązująca, a informacja o wniesionej składce członkowskiej jest odnotowywana w systemie informatycznym, jak w latach poprzednich przez Państwa Zarządy okręgowe.

———————————————————————————————————————————————————————————————–

Zarząd Okręgowy PZŁ w Rzeszowie informuje, że składka członkowska na rzecz Zrzeszenia na rok 2022 została obniżona  i wynosi:

– składka normalna – 350,00 zł + ubezpieczenie 43 zł, razem 393 zł,

– składka ulgowa – 175,00 zł + ubezpieczenie 43 zł, razem 218 zł,

– składka ulgowa (25 %)  – 87,50 zł + ubezpieczenie 43 zł, razem 130,50 zł.

Do składki ulgowej uprawniona jest młodzież ucząca się, która do dnia 31 grudnia 2021r. nie ukończyła 25 lat (konieczne ksero legitymacji lub zaświadczenie ze szkoły) oraz myśliwi, którzy do tego dnia ukończyli 70 lat.

Składkę ulgową (25%) opłacają osoby, które do 31.12.2021 roku ukończyły 80 lat.

Zgodnie z § 124 pkt. 4 Statutu PZŁ członek Zrzeszenia uiszcza składkę na rzecz Zrzeszenia za pośrednictwem wskazanego koła, do którego należy.

W związku z powyższym prosimy  wpłacić składkę na rachunek bankowy o numerze  02 1240 4751 1111 0010 6910 6139  Bank PEKAO S.A.

w nieprzekraczalnym terminie do 20.12.2021r.

Darz Bór!

————————————————————————————————————————————————————————————————-

Zarząd Koła Łowieckiego „Towarzystwo Myśliwskie im. św. Huberta” w Leżajsku na podstawie Uchwały podjętej na Walnym Zgromadzeniu Członków Koła z dnia 03 września 2021 (uchwała nr 4 wykazu obowiązujących uchwał Walnego) ustala stawkę godzinową obowiązującą w sezonie łowieckim 2021-2022 na kwotę 17 zł brutto.