Informacje Zarządu Koła

Informacje Zarządu Okręgowego PZŁ w Rzeszowie w sprawie aktualnej sytuacji związanej z ASF-em. /19.11.2021r./

———————————————————————————————————————————————————————————————–

Zarząd Okręgowy PZŁ w Rzeszowie informuje, że składka członkowska na rzecz Zrzeszenia na rok 2022 została obniżona  i wynosi:

– składka normalna – 350,00 zł + ubezpieczenie 43 zł, razem 393 zł,

– składka ulgowa – 175,00 zł + ubezpieczenie 43 zł, razem 218 zł,

– składka ulgowa (25 %)  – 87,50 zł + ubezpieczenie 43 zł, razem 130,50 zł.

Do składki ulgowej uprawniona jest młodzież ucząca się, która do dnia 31 grudnia 2021r. nie ukończyła 25 lat (konieczne ksero legitymacji lub zaświadczenie ze szkoły) oraz myśliwi, którzy do tego dnia ukończyli 70 lat.

Składkę ulgową (25%) opłacają osoby, które do 31.12.2021 roku ukończyły 80 lat.

Zgodnie z § 124 pkt. 4 Statutu PZŁ członek Zrzeszenia uiszcza składkę na rzecz Zrzeszenia za pośrednictwem wskazanego koła, do którego należy.

W związku z powyższym prosimy  wpłacić składkę na rachunek bankowy o numerze  02 1240 4751 1111 0010 6910 6139  Bank PEKAO S.A.

w nieprzekraczalnym terminie do 20.12.2021r.

Darz Bór!

————————————————————————————————————————————————————————————————-

Koleżanki i Koledzy

Zarząd Koła Łowieckiego „Towarzystwo Myśliwskie im św Huberta” w Leżajsku przypomina i zaprasza na uroczyste Polowanie Hubertowskie, które odbędzie się 06.11.2021.  Zbiórka przy Kaplicy Leśnej – Kudłacz o godz. 7.30. Zachęcamy do uczestnictwa wraz  osobami towarzyszącymi.
Darz Bór !

————————————————————————————————————————————————————————————————-

Plan polowań zbiorowych w sezonie łowieckim 2021/2022.

————————————————————————————————————————————————————————————————-

Zarząd Koła Łowieckiego „Towarzystwo Myśliwskie im. św. Huberta” w Leżajsku na podstawie Uchwały podjętej na Walnym Zgromadzeniu Członków Koła z dnia 03 września 2021 (uchwała nr 4 wykazu obowiązujących uchwał Walnego) ustala stawkę godzinową obowiązującą w sezonie łowieckim 2021-2022 na kwotę 17 zł brutto.