Informacje Zarządu Koła

————————————————————————————————————————————————————————-
Informacja Zarządu Koła z dnia 12.12.2022r. (tutaj kliknij) PDF
————————————————————————————————————————————————————————-
Informacja Zarządu Koła z dnia 18.10.2022r. (tutaj kliknij) PDF
—————————————————————————————————————————————————————————
Plan polowań zbiorowych w sezonie łowieckim 2022 / 2023 (tutaj kliknij) PDF
—————————————————————————————————————————————————————————-
Informacja Zarządu Koła w sprawie oceny prawidłowości odstrzału sarny – rogacza (tutaj kliknij) PDF
——————————————————————————————————————————————————————————
Informacje Zarządu Koła w sprawie zimowego dokarmiania zwierzyny.
———————————————————————————————————————————————————————————

Zarząd Koła informuje, że chłodnia położona w Brzózie Królewskiej u kol. Mariusza Zygmunta jest nieczynna.

Pozyskane dziki na terenie naszego Koła prosimy zdawać  do chłodni w Leżajsku u kol. Jana Deryło.

Informacja o lokalizacji innej dostępnej chłodni na dziki zostanie przekazana niezwłocznie do wiadomości.

——————————————————————————————————————————————————————————————

———————————————————————————————————————————————————————————————

Informacja dotycząca potwierdzenia uiszczenia składki członkowskiej do PZŁ.

Pragniemy wyjaśnić wątpliwości części myśliwych dotyczące odejścia od umieszczania hologramów na rewersie legitymacji członkowskiej, jako potwierdzenia uiszczenia składki członkowskiej i ubezpieczenia OC. Rezygnacja ze stosowanych hologramów na rzecz aplikacji ma na celu zmniejszenie pracy związanej z odbiorem, przekazywaniem i naklejaniem hologramu na legitymacji.

Członkowie PZŁ nie muszą instalować na swoich telefonach aplikacji do weryfikacji informacji o opłaceniu składki, choć oczywiści mogą ją zainstalować i sprawdzić dla własnej wiedzy, czy informacja o opłaceniu składki jest już naniesiona w systemie.
To osoba pragnąca zweryfikować tę informację musi posiadać zainstalowaną aplikację. Stan obecny w kwestii legitymacji pozostaje bez zmian, tzn. legitymacja w obecnej formie jest obowiązująca, a informacja o wniesionej składce członkowskiej jest odnotowywana w systemie informatycznym, jak w latach poprzednich przez Państwa Zarządy okręgowe.

————————————————————————————————————————————————————————————————

Zarząd Koła Łowieckiego „Towarzystwo Myśliwskie im. św. Huberta” w Leżajsku na podstawie Uchwały podjętej na Walnym Zgromadzeniu Członków Koła   ustala stawkę godzinową obowiązującą w sezonie łowieckim 2022-2023 na kwotę 19,70 zł brutto.