Informacje Zarządu Koła

 

————————————————————————————————————————————————————

Informacja Zarządu Koła w sprawie zwołania WALNEGO ZGROMADZENIA (kliknij tutaj)PDF

————————————————————————————————————————————————————–

Pismo Zarządu Koła z dnia 25.03.2024 r. – informacje bieżące. (kliknij tutaj) PDF

————————————————————————————————————————————————————-

Pismo Zarządu Koła z dnia 13.03.2024r. z grafikiem dyżurów myśliwskich w uprawach rolnych (kliknij tutaj) PDF

—————————————————————————————————————————————————————-

Pismo Zarządu Okręgowego. Termin przestrzeliwania broni. (kliknij tutaj) PDF

——————————————————————————————————————————————————————

Informacja Zarządu Koła z dnia 13.02.2024 r. (kliknij tutaj) PDF.

——————————————————————————————————————————————————————–

Zarząd Okręgowy PZŁ w Rzeszowie informuje, że składka członkowska na rzecz Zrzeszenia na rok 2024 wynosi:
– składka normalna – 400 zł + ubezpieczenie 43 zł, razem 443 zł,
– składka ulgowa – 200 zł + ubezpieczenie 43 zł, razem 243 zł,
– składka ulgowa (25 %)  – 100 zł + ubezpieczenie 43 zł, razem 143 zł.
Do składki ulgowej uprawniona jest młodzież ucząca się, która do dnia 31 grudnia 2023r. nie ukończyła 25 lat (konieczne ksero legitymacji lub zaświadczenie ze szkoły) oraz myśliwi, którzy do tego dnia ukończyli 70 lat. Składkę ulgową (25%) opłacają osoby, które do 31.12.2023 roku ukończyły 80 lat. Zgodnie z § 124 pkt. 4 Statutu PZŁ członek Zrzeszenia uiszcza składkę na rzecz Zrzeszenia za pośrednictwem wskazanego koła, do którego należy.

Zarząd Koła Łowieckiego „Towarzystwo Myśliwskie im. św. Huberta” w Leżajsku niniejszym wskazuje numer konta bankowego prowadzonego na rzecz Koła celem wpłaty wyżej wymienionej składki: 02 1240 4751 1111 0010 6910 6139.
Wpłat należy dokonać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 grudnia 2023r.

——————————————————————————————————————————————————————–

Zarząd Koła Łowieckiego „Towarzystwo Myśliwskie im. św. Huberta” w Leżajsku na podstawie Uchwały nr 5  Walnego Zgromadzenia Członków Koła ustala stawkę godzinową obowiązującą w sezonie łowieckim 2024-2025 na kwotę 27,70 zł brutto.