Podsumowanie akcji zbierania kasztanów i żołędzi w SP nr 3 w Leżajsku.

Młodzież pomaga zwierzynie leśnej przetrwać zimę .

Uroczysty apel w Szkole Podstawowej nr 3 w Leżajsku

Wizyta w szkole nr 3 w Leżajsku

Podsumowanie zbiórki karmy dla zwierzyny leśnej w Szkole Podstawowej w Brzózie Królewskiej – 06.03.2020r.

Dokarmiamy zwierzęta w łowisku – 19.11.2019r.

Podsumowanie konkursu „Ożywić Pola” – Warszawa -13.12.2018r.

Dokarmiamy zwierzęta leśne – 16.12.2017r.