Podsumowanie akcji zbierania kasztanów i żołędzi w SP nr 3 w Leżajsku.

Opublikowano: 15 grudnia, 2023

W ramach współpracy Koła Łowieckiego „Towarzystwo Myśliwskie im. św. Huberta” w Leżajsku ze szkołami  12 grudnia 2023 r. w Szkole Podstawowej nr 3 w Leżajsku odbył się uroczysty apel, na którym podsumowano coroczną „Akcję zbierania kasztanów i żołędzi dla zwierzyny leśnej”. Inicjatorem i organizatorem od wielu lat jest kol. Jan Mach, nauczyciel SP nr 3 w Leżajsku oraz członek Koła Łowieckiego. W tym roku zebrano 1935 kg kasztanów i żołędzi.
Najwięcej karmy zebrał Michał Wołoch – uczeń klasy V, jego tegoroczny wynik to 436 kg , Zuzia Cyrulska – 233 kg oraz Milena Pęcak z klasy II – 163 kg.
W uroczystości wziął udział Prezes Koła Łowieckiego kol. Stanisław Bukowski, który w imieniu własnym, jak i całego Zarządu oraz wszystkich członków naszego Koła  podziękował za zorganizowanie i przeprowadzenie tak wspaniałej akcji zbierania karmy dla zwierzyny leśnej, która bytuje w leżajskich lasach.
W swoim wystąpieniu kol. Prezes Koła Łowieckiego  podkreślił, jak bardzo ważne jest dokarmianie zwierzyny płowej i drobnej w okresie ograniczonego dostępu do pożywienia. Była to wspaniała lekcja przyrodniczo – myśliwska. Ukazała prawidłowe postrzeganie myślistwa i myśliwych przez dzieci, młodzież i społeczeństwo.
Wszyscy uczestnicy akcji zostali nagrodzeni pamiątkowymi dyplomami oraz nagrodami rzeczowymi, które ufundował Zarząd Koła Łowieckiego.