Uroczysty apel w Szkole Podstawowej nr 3 w Leżajsku

Opublikowano: 12 lutego, 2023

W ramach współpracy ze szkołami prowadzonej przez Koło Łowieckie „Towarzystwo Myśliwskie im. św. Huberta” w Leżajsku, w dniu  09.02.2022 r. w Szkole Podstawowej nr 3 w Leżajsku odbył się uroczysty apel, na którym podsumowano coroczną „Akcję zbierania kasztanów i żołędzi dla zwierzyny leśnej”. Młodzież ze SP nr 3 w Leżajsku zebrała w bieżącym sezonie ponad 1100 kg kasztanów i żołędzi.

W uroczystości wziął udział Prezes Koła Łowieckiego kol. Łukasz Michalewski, który w imieniu własnym, jak i całego Zarządu oraz wszystkich członków Koła Łowieckiego Towarzystwo Myśliwskie im. św. Huberta w Leżajsku podziękował za zorganizowanie i przeprowadzenie tak wspaniałej akcji zbierania karmy dla zwierzyny leśnej, która bytuje w leżajskich lasach.

W swoim wystąpieniu kol. Prezes Koła Łowieckiego wskazał główne cele działalności PZŁ oraz podkreślił, jak bardzo ważna jest edukacja przyrodniczo-myśliwska w prawidłowym postrzeganiu świata przyrody, łowiectwa i myśliwych przez dzieci, młodzież i społeczeństwo.

Na koniec swojego wystąpienia kol. Prezes wyraził nadzieję, że poprzez takie akcje i edukację przyrodniczo – myśliwską wielu uczniów SP nr 3 w Leżajsku w przyszłości zostanie myśliwymi, członkami, czy sympatykami PZŁ.

Wszyscy uczestnicy akcji zostali nagrodzeni pamiątkowymi dyplomami oraz nagrodami rzeczowymi, które ufundował Zarząd Koła Łowieckiego.