Podsumowanie zbiórki karmy dla zwierzyny leśnej w Szkole Podstawowej w Brzózie Królewskiej – 06.03.2020r.

Opublikowano: 6 marca, 2020

Szkoła Podstawowa w Brzózie Królewskiej corocznie bierze aktywny udział w zbiórce karmy dla zwierzyny dziko żyjącej. W tym sezonie zimowym udało się zebrać prawie 2,5 tony różnego rodzaju karmy. Były to przeważnie kasztany, żołędzie, orzech oraz różnego rodzaju zboża. Całość karmy została rozdysponowana przez myśliwych Koła.

W dniu dzisiejszym nastąpiło podsumowanie akcji zbiórki karmy. Zarząd Koła zakupił dla wszystkich uczestników zbiórki pamiątkowe nagrody. W uroczystości podsumowującej udział wziął łowczy Koła, a zarazem leśniczy Leśnictwa Brzóza kol. Stanisław Bukowski. Przed przekazaniem nagród młodzież szkolna  zaprezentowała krótką część artystyczną tematycznie związaną z dzisiejszą uroczystością, natomiast gość honorowy kol. Bukowski wygłosił prelekcję związaną z potrzebą dokarmiania zwierzyny w okresie zimowym.