P O L S K I  Z W I Ą Z E K  Ł O W I E C K I

KOŁO ŁOWIECKIE

TOWARZYSTWO MYŚLIWSKIE im. św. HUBERTA w Leżajsku

Adres do korespondencji: 37-307 Brzóza Królewska 625
Tel. kontaktowy: prezes – 502 636 605
Strona www: www.tm.lezajsk.pl
E-mail: tm.lezajsk@gmail.com
Konto BOŚ: 32 1540 1131 2029 6228 5856 0001
NIP: 816-107-05-01
REGON: 690253293