Akcja Koła

Opublikowano: 18 marca, 2024

Zbliżamy się do nowego sezonu łowieckiego. 16 marca 2024 r. myśliwi w ramach akcji wykonywania prac gospodarczych przystąpili do przygotowywania materiałów do budowy nowych urządzeń łowieckich.