Generalny remont ambony.

Opublikowano: 29 czerwca, 2024

W oddziale 229 (na tzw. Grabarzowej Łące) stara ambona otrzymała „nowe życie”. W ramach akcji prac gospodarczych grupa myśliwych przeprowadziła generalny remont mocno zniszczonej przez czas zasiadki myśliwskiej.