Hubertowiny 2023

Opublikowano: 5 listopada, 2023

4 listopada 2023 r. w pięknej jesiennej scenerii odbyły się w naszym Kole HUBERTOWINY. Tradycyjnie rozpoczęcie nowego sezonu polowań zbiorowych rozpoczynamy mszą święta w Kaplicy Myśliwskiej w uroczysku Podkudłacz. Msza w intencji kolegów, którzy odeszli już do krainy wiecznych łowów   celebrowana była przez naszego kapelana ks. Piotra Piechutę. Po tej podniosłej uroczystości następuje odprawa myśliwska na której  swoje ślubowanie składają nowi adepci sztuki łowieckiej tj.: kol. Daniel Heleniak (opiekun – kol. Mariusz Rydzik), kol. Andrzej Dec (opiekun – kol. Krzysztof Buszta), kol. Jan Mach (opiekun – kol. Bronisław Fimiarz), kol. Roman Zwierzchowski (opiekun – kol. Jacek Harasiuk) oraz kol.  Wojciech Wraga (opiekun – kol. Mieczysław Kłopot). Ślubowanie przyjmują: kol. Ireneusz Hołodniak – członek Kapituły Odznaczeń Łowieckich w Warszawie oraz z ramienia Koła kol. Stanisław Loryś,  który w ostatnim czasie został odznaczony  Honorowym Żetonem Zasługi „ZŁOM” – najwyższym odznaczeniem łowieckim i Prezes Koła kol. Stanisław Bukowski. Po odprawie wyruszamy na długo oczekiwane łowy. Dzisiejsze polowanie prowadzi kol. Wiesław Czudak, który ma dwóch pomocników  – kol. Przemysława Andryśkiewicza oraz kol. Bronisława Fimiarza. Tym razem św. Hubert nie był zbyt łaskawy dla nas. Mimo sprzyjających warunków atmosferycznych pozyskano tylko jednego dzika (chociaż widziano ich dość sporo). Oddano pięć strzałów. Królem polowania został kol. Piotr Waliłko. Po zakończonym polowaniu odbyła się tradycyjna biesiada myśliwska przygotowana przez nowo przyjętych kolegów, za co serdecznie im dziękujemy.