Oferta sprzedaży polowań dewizowych w sezonie 2024/2025.

Opublikowano: 21 lutego, 2024

OFERTA SPRZEDAŻY POLOWAŃ DEWIZOWYCH W SEZONIE 2024/2025.
Zarząd Koła Łowieckiego „Towarzystwo Myśliwskie im. Św. Huberta” w Leżajsku składa do wszystkich zainteresowanych współpracą biur polowań dewizowych ofertę dotyczącą sprzedaży polowań dewizowych w sezonie łowieckim 2024/2025, na każdą zwierzynę grubą oraz drobna ujętą w rocznym planie łowieckim, tj: sarna rogacz (początek sezonu w maju oraz w okresie rui), jeleń byk (podczas rykowiska oraz podczas trwającego okresu polowań), zwierzyna nietrofeowa, czyli sarna koza, koźle, jeleń łania, cielę (miesiąc październik, listopad).
Powyższa decyzja została podjęta w celu wybrania najkorzystniejszej finansowo oferty, jaka wpłynie z poszczególnych  biur polowań do naszego Koła. Sprzedaż poszczególnych ofert wykonywania polowań dewizowych ma na celu zabezpieczenie środków finansowych na prowadzenie statutowej działalności Koła oraz na realizację rocznych planów łowieckich. Zarząd Koła prosi wszystkich zainteresowanych współpracą o składanie ofert na nasz adres e-mail: tm.lezajsk@gmail.com. lub ewentualny kontakt z członkami Zarządu, czyli:
Prezes Koła – Kol. Stanisław Bukowski nr. telefonu 600 963 743.
Sekretarz Koła – Kol. Janusz Sobuś nr. telefonu 600 948 910.