Walne Zgromadzenie 27.05.2023 r.

Opublikowano: 1 czerwca, 2023

Walne Zgromadzenie Członków Koła Łowieckiego „Towarzystwo Myśliwskie im. św. Huberta” w Leżajsku odbyło się 27 maja 2023 r.

Jednym z punktów obrad było udzielenie absolutorium dla Zarządu Koła.

Obecny Zarząd w składzie:
Prezes – kol. Łukasz Michalewski,
Łowczy – kol. Stanisław Bukowski,
Skarbnik – kol. Zbigniew Olechowski,
Sekretarz – kol. Kajetan Kopeć,
Podłowczy I – kol. Bronisław Fimiarz,
Podłowczy II – kol. Jacek Harasiuk.

Na wniosek Komisji Rewizyjnej powyższy Zarząd otrzymał większością głosów absolutorium za sezon łowiecki 2022/2023.

Wybrano również nowe władze Koła na następną pięcioletnią kadencje w składzie:

Prezes – kol. Stanisław Bukowski,
Łowczy – kol. Łukasz Michalewski,
Skarbnik – kol. Zbigniew Olechowski,
Sekretarz – kol. Janusz Sobuś,
Podłowczy I – kol. Jacek Harasiuk,
Podłowczy II – kol. Sławomir Łuc.

Wybrano delegatów na Okręgowy Zjazd PZŁ:

kol. Stanisław Loryś,
kol. Krzysztof Kopeć,
kol. Stanisław Siuzdak.

Wybrano Komisję Rewizyjną:

kol. Stanisław Siuzdak – przewodniczący komisji,
kol. Sławomir Czech – członek komisji,
kol. Artur Stopyra – członek komisji,
kol. Tomasz Gwiazdowski – członek komisji,

Zmieniono również adres do korespondencji Koła na:
37-110 Żołynia, WYDRZE 58 A