Walne Zgromadzenie Członków Koła 03.09.2021

Opublikowano: 3 września, 2021

Po dwuletniej przerwie spowodowanej obostrzeniami związanymi z występowaniem pandemii koronawirusa COVID-19  Zarząd Koła zwołał na 03.09.2021r. w Ośrodku Kultury w Brzózie Królewskiej Walne Zgromadzenie Członków Koła Łowieckiego „Towarzystwo Myśliwskie im. św. Huberta” w Leżajsku. Obradom przewodniczy kol. Stanisław Loryś. W porządku obrad znalazły się między innymi sprawozdania  Zarządu Koła oraz Komisji Rewizyjnej z prac w sezonie łowieckim 2019/2020 oraz 2020/2021. Powyższe sprawozdania zostały przyjęte przez Walne Zgromadzenie.

Walne przyjmuje również rezygnację z pełnienia funkcji w Zarządzie Koła przez następujących kolegów:

  • Jerzy Perec – prezes
  • Marian Grabarz – sekretarz
  • Andrzej Dmitrowski – I podłowczy
  • Krzysztof Zygmunt – II podłowczy

Przewodniczący zebrania informuje, że wygasła funkcja skarbnika ze względu na śmierć  ś.p. Zygmunta Koniecznego.

Na swoim stanowisku pozostaje tylko łowczy Koła – kol. Stanisław Bukowski.

Nastąpiły wybory uzupełniające, które przedstawiają się następująco:

  • kol. Łukasz Michalewski – prezes
  • kol. Zbigniew Olechowski – skarbnik
  • kol. Kajetan Kopeć – sekretarz
  • kol. Bronisław Fimiarz – I podłowczy
  • kol. Jacek Harasiuk – II podłowczy.

Nastąpiły również wybory uzupełniające do Komisji Rewizyjnej.
Koledzy Stanisław Olechowski oraz Czesław Lesiak złożyli rezygnację z pełnienia funkcji. Wybrano kol. Wiesława Czudaka oraz  kol. Stanisława Siuzdaka.