Walne Zgromadzenie Członków Koła 08.06.2019

Opublikowano: 8 czerwca, 2019

Spotkanie odbyło się w Ośrodku Kultury w Brzózie Królewskiej. W spotkaniu uczestniczy 38 myśliwych.

Przyjęto między innymi następujące uchwały:

  • udzielono absolutorium dla poszczególnych członków Zarządu Koła,
  • ustalono preliminarz budżetowy na nowy sezon łowiecki,
  • zmniejszono wysokość składki rocznej do kwoty 200 zł,
  • wprowadzono elektroniczną książkę polowań.