Walne Zgromadzenie Członków Koła

Opublikowano: 2 czerwca, 2024

W dniu 24 maja 2024 r. w Osadzie Myśliwskiej „MARYSIN” odbyło się Walne Zgromadzenie członków Koła. Przed rozpoczęciem obrad Walnego odbyła się doniosła ceremonia. Prezes Koła kol. Stanisław Bukowski w asyście kol. Stanisława Lorysia (obaj posiadają odznaczenie łowieckie „Honorowy Żeton Zasługi – ZŁOM”) wręczają kol. Janowi Malcowi Medal Zasługi Łowieckiej  – Brązowy, przyznany po rozpatrzeniu wniosku Koła przez Kapitułę Odznaczeń Łowieckich. Kol. Jan w strukturach naszego Koła jest od 21.11.1984 r. Życzymy mu dużo zdrowia i dalszej aktywnej pracy na rzecz PZŁ.

Po tej uroczystej chwili kol. Prezes rozpoczyna obrady Walnego Zgromadzenie od wprowadzenia Sztandaru Koła. Nastąpiły wybory przewodniczącego  zebrania – został nim kol. Stanisław Loryś oraz sekretarza – tą funkcję Walne powierzyło kol. Stanisławowi Siuzdakowi.

Wśród najważniejszych spraw poruszanych na dzisiejszym spotkaniu to sprawozdania z działalności Zarządu Koła, sprawozdanie Komisji Rewizyjnej, która to zawnioskowała o udzielenie absolutorium dla członków Zarządu. Cały Zarząd został pozytywnie oceniony przez Walne Zgromadzenie – wszyscy otrzymali absolutorium za pracę w sezonie łowieckiemu 2023 / 2024. Gratulujemy. Poza tym Walne podjęło dwie uchwały  oraz zatwierdziło preliminarz na obecnie trwający sezon.

W przerwie obrad nastąpiła degustacja pysznych potraw z dziczyzny.