Praca Delegatów na Zjazd Okręgowy PZŁ.

Opublikowano: 7 sierpnia, 2023

W dniu 02 sierpnia br. w hotelu „Cztery Pory Roku” w Głogowie Małopolskim Zarząd Okręgowy PZŁ w Rzeszowie zorganizował spotkanie prezesów kół łowieckich naszego okręgu oraz Delegatów na Zjazd Okręgowy z Łowczym Krajowym kol. Pawłem Lisiakiem. W spotkaniu uczestniczył również  Łowczy Okręgowy kol. Marcin Hendzel. Nasze Koło reprezentowali Delegaci na Zjazd Okręgowy tj.: kol. Stanisław Siuzdak, kol. Stanisław Loryś oraz kol. Krzysztof Kopeć. Łowczy Krajowy przedstawił osiągnięcia Zarządu Głównego PZŁ za lata poprzednie oraz cele jakie stoją przed dzisiejszym łowiectwem.

W dniu 06 sierpnia br. w hotelu „Classic” w Rzeszowie odbyły się obrady XXIII Okręgowego Zjazdu Delegatów PZŁ. W obradach uczestniczyli delegaci oraz zaproszeni goście. Reprezentantami naszego koła byli delegaci kol. Stanisław Siuzdak i kol. Stanisław Loryś. Gościem zaproszonym przez Zarząd Okręgowy był członek naszego koła kol. Jerzy Perec.

Obrady otworzył Łowczy Okręgowy kol. Marcin Hendzel. Przy dźwiękach rogów myśliwskich wprowadzono sztandar naszego Okręgu. Łowczy powitał zgromadzonych. Następnie dokonano uroczystego wręczenia odznaczeń łowieckich oraz medali za zasługi łowieckie. Wręczono również zasłużonym myśliwym okolicznościowe kordelasy. Łowczy Okręgowy przekazał głos Przewodniczącemu obrad. Z jego informacji dowiedzieliśmy się, że na 96 delegatów obecnych jest 80. Dokonano uzupełnienia składu Prezydium obrad – jednym z zastępców przewodniczącego obrad OZD został kol. Stanisław Loryś . Kontynuując obrady przedstawione zostały sprawozdania Zarządu Okręgowego, Okręgowego Sądu Łowieckiego, Okręgowego Rzecznika Dyscyplinarnego i sprawozdanie zespołu nadzorczo – kontrolnego. Przedstawione sprawozdania zostały zatwierdzone przez Delegatów.

Łowczy Okręgowy kol. Hendzel przedstawił plan działalności oraz na rok bieżący budżet Zarządu Okręgowego.

Kol. Bartłomiej Peret – członek Naczelnej Rady Łowieckiej poinformował o jej działalności.

Następnie Zjazd dokonał wyboru przedstawicieli na Krajowy Zjazd Delegatów. Wybranych zostało 6 delegatów. Są nimi: kol. B. Peret; kol. M. Hendzel; kol. P. Stanek; kol. B. Depa; kol. K. Kawalec; kol. J. Solarski.

Na członka NRŁ: został wybrany kol. Bartłomiej Peret, natomiast na zastępcę członka NRŁ wybrany został kol. Piotr Stanek.

Ostatnim punktem porządku obrad było przyjęcie uchwały zjazdowej (treść uchwały – kliknij tutaj). Łowczy Okręgowy podziękował wszystkim za przybycie i zamkną obrady Zjazdu Delegatów Okręgowych PZŁ.