Praca Delegatów na Zjazd Okręgowy PZŁ.

Budowa zwyżek przenośnych.

Trening strzelecki

Akcja Koła w pracach gospodarczych 24.06.2023r

Nowa ambona myśliwska.

Poświęcenie odnowionej kaplicy w Miłocinie 28.05.2023 r.

Walne Zgromadzenie 27.05.2023 r.

Uroczysty apel w Szkole Podstawowej nr 3 w Leżajsku

Do „Krainy Wiecznych Łowów” odszedł ś.p. kol. Antoni Chamiec

Hubertowiny – 05.11.2022 r.

Akcja Koła – 23.04.2022r.

Spotkanie w Ośrodku Hodowli Głuszca

Ostatnie polowanie zbiorowe w sezonie 2021/2022

Polowanie zbiorowe 22.01.2022r.

Audycja telewizyjna „Kult św. Huberta”.

Wizyta w szkole nr 3 w Leżajsku

Do „Krainy Wiecznych Łowów” odszedł ś.p. Stanisław Czuba

HUBERTOWINY 06.11.2021

Walne Zgromadzenie Członków Koła 03.09.2021

Niżański Festiwal Kultury Łowieckiej 08.08.2021