Hubertowiny 09.11.2019

Święto Pieczonego Ziemniaka 22.09.2019

Akcja Koła 14.09.2019

Niżański Festiwal Kultury Łowieckiej

Walne Zgromadzenie Członków Koła 08.06.2019

Polowanie Wigilijne 22.12.2018

Hubertowiny 03.11.2018

Walne Zgromadzenie Członków Koła 30.05.2018

Ostatnie polowanie w sezonie 2017-2018 27.01.2018

Polowanie Wigilijne 23.12.2017

Międzynarodowy Konkurs Oceny Pracy Psów Dzikarzy w Naturalnych Warunkach 25.11.2017

Hubertowiny 04.11.2017

Hubertus Krajowy w Rzeszowie 15.10.2017

Akcja Koła wykonywania prac gospodarczych 15.09.2017

Walne Zgromadzenie Członków Koła 19.05.2017

Polowanie zbiorowe – ostatnie w sezonie 2016-2017 28.01.2017

Dokarmianie przez młodzież Zespołu Szkół w Brzózie Królewskiej 26.12.2016

Polowanie Wigilijne 24.12.2016

Ogólnopolski Konkurs Psów Dzikarzy w Naturalnych Warunkach 19.11.2016r.

Jubileusz 80-lecia powstania Koła 12.11.2016 r.