Trening strzelecki

Akcja Koła w pracach gospodarczych 24.06.2023r

Nowa ambona myśliwska.

Poświęcenie odnowionej kaplicy w Miłocinie 28.05.2023 r.

Walne Zgromadzenie 27.05.2023 r.

Uroczysty apel w Szkole Podstawowej nr 3 w Leżajsku

Do „Krainy Wiecznych Łowów” odszedł ś.p. kol. Antoni Chamiec

Hubertowiny – 05.11.2022 r.

Akcja Koła – 23.04.2022r.

Spotkanie w Ośrodku Hodowli Głuszca

Ostatnie polowanie zbiorowe w sezonie 2021/2022

Polowanie zbiorowe 22.01.2022r.

Audycja telewizyjna „Kult św. Huberta”.

Wizyta w szkole nr 3 w Leżajsku

Do „Krainy Wiecznych Łowów” odszedł ś.p. Stanisław Czuba

HUBERTOWINY 06.11.2021

Walne Zgromadzenie Członków Koła 03.09.2021

Niżański Festiwal Kultury Łowieckiej 08.08.2021

Ceremonia pogrzebowa Ś.P. Zygmunta Koniecznego 01.07.2020r.

Trening strzelecki 13.06.2020 r.