Trening strzelecki 13.06.2020 r.

Zarząd Koła w okresie pandemii koronowirusa 23.03.2020

Noworoczne spotkanie myśliwych Okręgu Rzeszowskiego w Żołyni 07.02.2020

Zakończenie polowań zbiorowych 25.01.2020

Polowanie Wigilijne 24.12.2019

Hubertowiny 09.11.2019

Święto Pieczonego Ziemniaka 22.09.2019

Akcja Koła 14.09.2019

Niżański Festiwal Kultury Łowieckiej

Walne Zgromadzenie Członków Koła 08.06.2019

Polowanie Wigilijne 22.12.2018

Hubertowiny 03.11.2018

Walne Zgromadzenie Członków Koła 30.05.2018

Ostatnie polowanie w sezonie 2017-2018 27.01.2018

Polowanie Wigilijne 23.12.2017

Międzynarodowy Konkurs Oceny Pracy Psów Dzikarzy w Naturalnych Warunkach 25.11.2017

Hubertowiny 04.11.2017

Hubertus Krajowy w Rzeszowie 15.10.2017

Akcja Koła wykonywania prac gospodarczych 15.09.2017

Walne Zgromadzenie Członków Koła 19.05.2017